Avdelningar

Villa Villekulla

På Villa Villekulla går det barn i åldrarna 1-3 år. Ni når oss på mobilnr: 018-103099.

När barnen börjar på Villa Villekulla är det många nya intryck. Därför ligger fokus på att få barnen trygga med pedagogerna, förskolans inne- och utemiljö samt de andra barnen. För att barnen ska bli trygga skapar personalen goda relationer med varje enskilt barn och intar ett nära arbetssätt där barnet står i centrum. På Villa Villekulla ser vi barnen som kompetenta individer där barnens utveckling och lärande i fokus.

Mattisborgen

På Mattisborgen går barn i åldrarna 2-4 år. Ni når oss på mobilnr: 018-103099.

Vi arbetar mestadels indelade i två mindre grupper. Varje termin arbetar vi med projekt och i det arbetet väver vi samman strävansmålen i Läroplanen för förskolan med barnens intresse. Barnen på vår avdelning har stort inflytande över sin dag och vi strävar efter att stärka varje barns tilltro till sig själv och sin egen förmåga att lyckas!

Junibacken

På avdelningen Junibacken går barn i åldrarna 4-5 år. Ni når oss på mobilnr. 018-103099.

Vi arbetar mycket skolförberedande och vi tar på ett lekfullt sätt in bokstäver och siffror som en naturlig del i vardagen. Hos oss står barnens egna ansvar i fokus och vi satsar mycket på att de ska känna sig självständiga.

Något som ständigt genomsyrar verksamheten är att ha en trygg barngrupp där alla kan leka med alla, detta gör vi genom samarbetsövningar och gemensamma lekar.


Se mer på nästa sida

Call Now Button