Vår vision

Med positivitet och trygghet skapar vi förutsättningar för lärande

Trygghet

Vi förväntar oss att samtliga medarbetare tar ansvar inom sitt uppdrag.

Vi visar varandra respekt, lojalitet och omtanke.

Vi tar tillvara på våra olikheter och samarbetar för att ge varandra stöd.

Vi tillämpar 24 timmars regeln när det gäller konflikter.

Kunskap

Vi har en medvetenhet och har ett syfte bakom allt vi gör.

Vi utformar en tydlig utvecklingsplan för företaget.

Vi har en utvecklingsplan för våra medarbetare, som följs upp på medarbetarsamtal.

Vi tar del av aktuell forskning och beprövade metoder inom barnsutveckling och förskola.

Positivitet

Vi förväntar oss att vi alla har en positiv och engagerad inställning till vårt arbete varje dag.

Vi fokuserar på lösningar och inte på problem.

Vi ser, lyssnar, berömmer och peppar varandra.

Vi uppmuntrar alla ha roligt på arbetet och använda humor som ett verktyg.

Engagemang

Vi agerar proaktivt och arbetar ständigt med att lyfta fram nya idéer, nya förändringar/förbättringar.

Vi bidrar alla i diskussionerna vid våra möten och detta skapar delaktighet.

Vi vet vad som förväntas av var och en i yrkesrollen.

Vi är alla ansvariga för att ge positiv feedback.

Call Now Button