Barn och kunskapssyn

Vi på Child Academy Sports arbetar på uppdrag av Uppsala Kommun. Vår verksamhet styrs av givna författningar och förordningar. Läs gärna mer på: Skolverket och Uppsala Kommun.

Vi vet att barn är nyfikna och vill lära sig nya saker, vilket inspirerar oss i vårt pedagogiska arbete. Förskolan startar ett livslångt lärande där barnet aktivt skapar sin egen kompetens. Inom Child Academy Sports lär vi ut vikten av att respekterar varandras behov. Detta präglar vår pedagogik, vår värdegrund och vår kommunikation med varandra i det dagliga arbetet.

På så sätt får vi en god miljö med öppenhet och trygghet på våra förskolor. Vårt allra främsta mål är att bidra till en god grund för barnens fortsatta utveckling i skola, fritid och vuxenlivet.

Call Now Button