Vårt team

Ledningsgruppen

Vår ledningsgrupp ska operativt leda verksamheterna. Planera, utveckla och förbättra arbetet genom systematiskt kvalitetsarbete.

Företagsgruppen

Vår företagsgrupp ska verka strategiskt och långsiktigt för att skapa fina  idrotts förskolor. Företaget och leda den framtida hållbara utvecklingen. Vi arbetar utifrån ett helikopterperspektiv för att ta ansvar för helheten.

Ledningsgruppen

Tanken är att vi i gruppen även engagerar en representant ifrån varje förskola. Detta bidrar till kortare beslutsvägar och en bättre kommunikation ut till verksamheterna.

Engagerad personal! Det känns tryggt att lämna mina barn hos er.

— Johanna Östberg

Personalen uppmuntrar till nyfikenhet! Lärande om t.ex. djur kan ske genom lek.

— Daniel Sköld

En förskola i mindre format ger stor gemenskap. All personal känner alla barn.

— Förälder

Child Academy Sports

Ansök om plats

Med positivitet och trygghet skapar vi förutsättningar för lärande. Idrotter på ett roligt och kravlöst sätt.