Historia

Vår historia

Vår förskole resa började precis som i så många andra fall med tillfälligheter som skapar möjligheter.

Vår historia

Vår förskole resa började precis som i så många andra fall med tillfälligheter som skapar möjligheter. Hösten 2008 fick Maria Holmgren ett samtal ifrån sin tidigare kompis inom ridsporten, Christina Eklund. Hon var nu mäklare åt byggbolaget JM och undrade ifall Maria, som hade gedigen erfarenhet ifrån kommunala, kooperativa och privata förskolor, ville skapa en förskola i området Vreta (10 km väster om Uppsala). Maria tog hjälp av sin sambo Lars Pettersson som har 35 års erfarenhet inom sälj och marknad. Han lyckades få JM att utgå ifrån en enplansvilla och anpassa den enligt alla regelverk för förskola. Våren 2009 flyttade vi i familjen ut i vårt nya hus i området. På hösten 2009 påbörjade vi vår spännande resa och öppnade förskolan ute i Vreta.

De kommande åren växer vi på ett friskt och organiskt sätt där vi bibehåller vår höga verksamhetskvalitet. Vi har som mest 5 st förskolor och ca 35 anställda. År 2013 uppförde Götenehus vår andra fastighet i Vreta och då kunde vi skapa en familjär trevlig förskola med 3 st avdelningar och 60 st platser. Maria och Lars är nu ägare till fastigheterna och anläggningen.

Idrottsförskola

Idag har vi tre fina idrottsförskolor i härliga naturomgivningar, två anläggningar i Uppsala med 120 st platser och en i Enköping med 100 st platser. I augusti 2024 öppnar vi ytterligare en idrottsförskola med 80 st platser i Uppsala. I januari 2026 öppnar vi en stor idrottsförskola med 160 st platser i Upplands-Bro (2 km ifrån golfbanan Bro Hofs slott). Child Academy Sports Sverige AB är ett familjeföretag som ägs av Maria Holmgren och Lars Pettersson.

När Lars växte upp i en idrottsfamilj på 70 talet i Vänge (10 km utanför Uppsala) så var det ALLTID spontanidrott som gällde hemma efter skolan fram tills gatubelysningen släcktes. Tennis blev tidigt favoritsporten. Först som tävlingsspelare i distriktet och senare i livet en tränarkarriär bl a som tennischef på Upsala Studenters IF. Lars har tränat hundratals barn och ungdomar på alla nivåer.

Året 2017 kom Lars på den unika idén om att förena förskolan med idrotten. Det vi gör är att ta vara på den fria leken som finns på alla förskolor idag. Vi har skapat ett helt Sverigeunikt fokusområde som heter Idrott & Hälsa och det genomsyrar hela vår verksamhet och omfattar samtliga barn i åldern 1-6 år. Här lägger vi i stället in rörelseaktiviteter som ska stimulera barnens fysiska färdigheter såsom t ex: koordination, balans, motorik och öga-hand. De äldsta barnen 5-6 år får varje vecka komma till en idrottsanläggning och helt kravlöst med glädjen i centrum prova bl a: Tennis, Padel, Badminton, Innebandy, Fotboll och Friidrott. Den här delen heter Idrottsförskola. Responsen kring vårt koncept har varit magiskt positivt både ifrån barnen, föräldrarna och våra pedagoger.

Vi lever just nu i en värld där vi står inför stora utmaningar med växande samhällsklyftor, psykisk ohälsa, övervikt som ökar samt digitalisering som leder till ökad kunskap men även till mera stillasittande framför olika typer av skärmar. Den här samhällsutvecklingen vill vi gärna göra något åt.

Pionjärer

Eftersom vi är pionjärer inom förskole branschen med våra unika idrottsförskolor och just nu skriver vi vår egen historia så använder vi oss mycket av den forskning och de undersökningar som finns att tillgå inom fysiska aktiviteter. I vår verksamhetsplan tar vi fasta på bl a Världshälsoorganisationens (World Health Organization) rekommendation om 60 minuters ökad puls om dagen samt Riksidrottsförbundets råd att endast 20 minuters ökad rörelse leder till ökad inlärnings och koncentrationsförmåga hos barn. Som medlemmar till Generation PEP så får vi ta del av nya rön och bra informationsmaterial. Vi inspireras även av Anders Hansen, professor och överläkare inom psykiatri, som belyser hur fysisk träning stimulerar och utvecklar våra hjärnor positivt.

I slutet av varje termin vill vi gärna hjälpa de barn och deras föräldrar som fått ett intresse för en specifik idrott att etablera en god kontakt direkt med den aktuella föreningen. Vi samarbetar redan med några väletablerade idrottsföreningar.

Vi har nu ett tydligt mål att skapa en folkrörelse som tidigt ska ge barnen fler alternativ till rörelseglädje och spontanidrott framför den passivitet kopplat till skärmar som vi ser idag. Genom att samverka med skolan och gymnasiet får vi en röd tråd med ökad fysisk aktivitet för barnen upp i åldrarna. Vi vill skapa goda samhällsvärden och bidra till ett livslångt aktivt liv.

 

Engagerad personal! Det känns tryggt att lämna mina barn hos er.

— Johanna Östberg

Personalen uppmuntrar till nyfikenhet! Lärande om t.ex. djur kan ske genom lek.

— Daniel Sköld

En förskola i mindre format ger stor gemenskap. All personal känner alla barn.

— Förälder

Child Academy Sports

Ansök om plats

Med positivitet och trygghet skapar vi förutsättningar för lärande. Idrotter på ett roligt och kravlöst sätt.