Partners

Samarbetspartners

Vi som är ett oberoende barnomsorgs företag har alltid månat om våra goda samarbeten. Relationerna har byggts upp under många år. Långsiktighet och flexibilitet har hela tiden varit ledord i våra affärsprojekt.

Kontakt:
Vd, Lars Pettersson

lars.pettersson@childacademysports.se

0709-198107

För investerare

I våra affärsprojekt arbetar vi alltid långsiktigt. Vi ser positivt på att komma in i projekten i ett så tidigt skede som möjligt. Då får vi de allra bästa förutsättningarna att tillföra hög verksamhetskvalitet med fokus på idrott.

Kontakt:
Vd, Lars Pettersson

lars.pettersson@childacademysports.se

0709-198107

Engagerad personal! Det känns tryggt att lämna mina barn hos er.

— Johanna Östberg

Personalen uppmuntrar till nyfikenhet! Lärande om t.ex. djur kan ske genom lek.

— Daniel Sköld

En förskola i mindre format ger stor gemenskap. All personal känner alla barn.

— Förälder

Child Academy Sports

Ansök om plats

Med positivitet och trygghet skapar vi förutsättningar för lärande. Idrotter på ett roligt och kravlöst sätt.