Förskola Enköping

Vår förskola i Enköping

Anläggningen ligger i anslutning till skogen vid området Älvdansen. Här kan barnen även få uppleva kommunens aktivitets park som ligger nära.

Child Academy Sports Enköping förskola

Vår nyaste förskola med fem avdelningar som öppnades i augusti 2022. Området Älvdansen ger barnen möjlighet att få vistas i trevliga miljöer både kring aktivitetsparken och i skogen.

Vill ni ansöka till oss så gå gärna in på:  Sök plats på CAS Enköping förskola. Och lägg in era uppgifter. Sök sedan på CA Sports Enköpings förskola!

Fastigheterna

Lokalerna är alldeles nybyggda av SVEA fastigheter, 2022. Byggnaden är Svanenmärkt och delvis byggd i bara trä. Lokalerna är utrustade med pvc- fria mattor. Vi har låga bord och stolar i barnens nivå. Allt material vi köper in är giftfritt.

Gul avdelning

På Gul avdelning går barn i åldrarna 1-3 år. När barnen börjar på småbarnsavdelning GUL är det många nya intryck. Därför ligger fokus på att få barnen trygga med pedagogerna, förskolans inne- och utemiljö samt de andra barnen. För att barnen ska bli trygga skapar personalen goda relationer med varje enskilt barn och intar ett nära arbetssätt där barnet står i centrum. Vi ser barnen som kompetenta individer där barnens utveckling och lärande är i fokus. Flera gånger i veckan får barnen på ett lekfullt sätt bekanta sig med olika idrotter, bland annat övar vi koordination och balans.

Gul avd

Blå avdelning

På Blå avdelning går barn i åldrarna 1-3 år. När barnen börjar på småbarnsavdelningen Blå är det många nya intryck. Därför ligger fokus på att få barnen trygga med pedagogerna, förskolans inne- och utemiljö samt de andra barnen. För att barnen ska bli trygga skapar personalen goda relationer med varje enskilt barn och intar ett nära arbetssätt där barnet står i centrum. Vi ser barnen som kompetenta individer där barnens utveckling och lärande är i fokus. Flera gånger i veckan får barnen på ett lekfullt sätt bekanta sig med olika idrotter, bland annat övar vi koordination och balans.

Blå avd

Röd avdelning

På Röd avdelning går barn i åldrarna 4-5 år. Vi arbetar mycket med skolförberedande och vi tar på ett lekfullt sätt in bokstäver och siffror som en naturlig del i vardagen. Hos oss står barnens egna ansvar i fokus och vi satsar mycket på att de ska känna sig självständiga. Något som ständigt genomsyrar verksamheten är att ha en trygg barngrupp där alla kan leka med alla, detta gör vi genom sammarbetsövningar och gemensamma lekar. Varje vecka går vi till Enköpings tennishall och har idrott. Vi prövar på olika idrotter och lekar, allt för att skapa rörelseglädje hos våra barn!

Röd avd

Rosa avdelning

På Rosa avdelning går barn i åldrarna 1-3 år. När barnen börjar på småbarnsavdelningen Rosa är det många nya intryck. Därför ligger fokus på att få barnen trygga med pedagogerna, förskolans inne- och utemiljö samt de andra barnen. För att barnen ska bli trygga skapar personalen goda relationer med varje enskilt barn och intar ett nära arbetssätt där barnet står i centrum. Vi ser barnen som kompetenta individer där barnens utveckling och lärande är i fokus. Flera gånger i veckan får barnen på ett lekfullt sätt bekanta sig med olika idrotter, bland annat övar vi koordination och balans.

Rosa avd

Lila avdelning

På Lila avdelningen går barn i åldrarna 2-4 år. Vi arbetar mestadels indelade i mindre grupper. Varje termin arbetar vi med projekt och i det arbetet väver vi samman strävansmålen i Läroplanen för förskolan med barnens intresse. Barnen på vår avdelning har stort inflytande över sin dag och vi strävar efter att stärka varje barns tilltro till sig själv och sin egen förmåga att lyckas! Flera gånger i veckan får barnen på ett lekfullt sätt bekanta sig med olika idrotter, bland annat övar vi koordination och balans.

Lila avd

Engagerad personal! Det känns tryggt att lämna mina barn hos er.

— Johanna Östberg

Personalen uppmuntrar till nyfikenhet! Lärande om t.ex. djur kan ske genom lek.

— Daniel Sköld

En förskola i mindre format ger stor gemenskap. All personal känner alla barn.

— Förälder

Child Academy Sports

Ansök om plats

Med positivitet och trygghet skapar vi förutsättningar för lärande. Idrotter på ett roligt och kravlöst sätt.