Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Child Academy Sports Sverige AB (i dokumentet definierad som ”oss” eller ”vi”). Kontaktuppgifter enligt nedan och på denna webbplats.

Child Academy Sports Sverige AB värnar om din integritet och följer gällande dataskyddslagstiftning om lagring av personuppgifter. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR, den nya dataskyddsförordningen. Vi strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen. Vi sparar enbart de uppgifter som är nödvändiga för verksamheten. Vi sparar uppgifterna bara så länge vi behöver för att fullfölja avtal, genomföra köp och bokningar, skicka nyhetsbrev och andra utskick eller om myndigheter så kräver. Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje part om inte lagen så kräver. Vi skyddar alltid dina uppgifter för att förhindra att obehöriga kommer åt dem.

Vi kan komma att samla in dina personuppgifter när du:
– kontaktar oss via telefon eller e-post
– anmäler dig, ditt barn eller någon annan till vår verksamhet eller olika aktiviteter
– anmäler dig som prenumerant till nyhetsbrev eller pressutskick
– ansöker om en tjänst eller ett arbete inom Child Academy Sports Sverige AB
– utför en tjänst hos Child Academy Sports Sverige AB
– besöker en av våra förskolor

De uppgifter som vi kan komma att samla in är information om namn, personnummer och kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress. Vi sparar inte uppgifter längre än vad som anses behövligt för att kunna utföra en tjänst som du begärt eller för vilken du gett oss samtycke till. De personuppgifter som du lämnar använder vi för att administrera beställda tjänster och för att föra egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för att bjuda in till aktiviteter, när du medverkar vid event, samt för att delge information när vi berättar om vår verksamhet via brev, sms, e-post, TYRA, publikationer eller telefon samt för uppföljning och utveckling av Child Academy Sports Sverige AB verksamheter.

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till. När du kontaktar Child Academy Sports Sverige AB via e-postadressen så hanterar vi de personuppgifter som är relevanta för ärendet.

För att kunna fullfölja avtal som gäller arbete/tjänst behöver vi kontaktuppgifter och vad uppdraget gäller. Efter uppdraget behåller vi personuppgifter om vi fått samtycke till det. För att skicka ut nyhetsbrev efter anmält intresse sparar vi e-postadress och namn. Du kan när som helst avbeställa prenumeration av de nyhetsbrev du anmält dig till.

Child Academy Sports Sverige AB kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som vi samlats in. Vi kan komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners som behandlar personuppgifter för vår räkning, till exempel distributionspartner för nyhetsbrev, men det är då Child Academy Sports Sverige AB som är ansvarig för behandlingen.

Child Academy Sports Sverige AB:s webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än oss. Vi ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser. Du kan när som helst begära att få reda på vilka uppgifter vi har lagrade om dig, att få felaktiga uppgifter rättade och att få dina uppgifter raderade så länge det inte finns lagar som kräver att vi sparar dem. Det gör du genom att kontakta oss. Det ska då tydligt framgår att du vill ta del av eventuellt förekommande uppgifter om dig själv.

Kontakta oss på:

Lars Pettersson
Child Academy Sports Sverige AB
Lodjursvägen 7
755 91 Uppsala
Tel 018-103099
Mail lars.pettersson@childacademysports.se

Denna integritetspolicy är ett levande dokument där innehållet kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid på Child Academy Uppsala AB:s webbplats.
Integritetspolicy gäller från och med 2018-09-01.

Engagerad personal! Det känns tryggt att lämna mina barn hos er.

— Johanna Östberg

Personalen uppmuntrar till nyfikenhet! Lärande om t.ex. djur kan ske genom lek.

— Daniel Sköld

En förskola i mindre format ger stor gemenskap. All personal känner alla barn.

— Förälder

Child Academy Sports

Ansök om plats

Med positivitet och trygghet skapar vi förutsättningar för lärande. Idrotter på ett roligt och kravlöst sätt.