Förskola Ultuna

Vår förskola i Ultuna

Anläggningen ligger naturskönt ute vid Ultuna. Här finns goda möjligheter för barnen att gå på upptäcktsfärder. I området finns SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) samt SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt).

Förskola Ultuna

Child Academy Sports Ultuna förskola

Child Academy Sports Ultuna förskola! Vi tog över denna fina anläggning i Ultuna från Uppsala kommun, som tidigare bedrivit förskola sedan 2012. Vi startade i juli 2017 med 4 avdelningar, för barn i åldrarna 1-6 år. Förskolan ligger i Ultuna med naturen in på knuten. Vi har närhet till skog och nära till Sunnerstas lekplatser. Vi har tillgång till bra bussförbindelser för att ta oss på längre utflykter. På vår fina gård har vi  egna grillmöjligheter. Att vara ute mycket är en självklarhet för oss!

Vill ni ansöka till oss så gå gärna in på: ebarnungdom.uppsala.se, och lägg in era uppgifter. Sök sedan på Child Academy Ultuna förskola.

Fastigheten

Våra lokaler är ljusa, trevliga och säkra. Här finns goda möjligheter och utrymmen för barnen att få delta i rörelseaktiviteter, vara kreativa och få välbehövlig vila och avkoppling.

Bullerbyn

På Bullerbyn går barn i åldrarna 1-2 år. När barnen börjar på Bullerbyn är det många nya intryck. Därför ligger fokus på att få barnen trygga med pedagogerna, förskolans inne- och utemiljö samt de andra barnen. För att barnen ska bli trygga skapar personalen goda relationer med varje enskilt barn och intar ett nära arbetssätt där barnet står i centrum. På Bullerbyn ser vi barnen som kompetenta individer där barnens utveckling och lärande i fokus. Flera gånger i veckan får barnen på ett lekfullt sätt bekanta sig med olika idrotter, vi övar bland annat koordination och balans.

img-5

Saltkråkan

På Saltkråkan går barn i åldrarna 1-3 år. När barnen börjar på Saltkråkan är det många nya intryck. Därför ligger fokus på att få barnen trygga med pedagogerna, förskolans inne- och utemiljö samt de andra barnen. För att barnen ska bli trygga skapar personalen goda relationer med varje enskilt barn och intar ett nära arbetssätt där barnet står i centrum. På Saltkråkan ser vi barnen som kompetenta individer där barnens utveckling och lärande i fokus. Flera gånger i veckan får barnen på ett lekfullt sätt bekanta sig med olika idrotter, bland annat övar vi koordination och balans.

img-4

Lönneberga

På Lönneberga går barn i åldrarna 2-4 år.  Vi arbetar mestadels indelade i två mindre grupper. Varje termin arbetar vi med projekt och i det arbetet väver vi samman strävansmålen i Läroplanen för förskolan med barnens intresse. Barnen på vår avdelning har stort inflytande över sin dag och vi strävar efter att stärka varje barns tilltro till sig själv och sin egen förmåga att lyckas! Flera gånger i veckan får barnen på ett lekfullt sätt bekanta sig med olika idrotter, vi övar bland annat koordination och balans.

img-6

Norrgården

På Norrgården går barn i åldrarna 4-6 år. Vi arbetar mycket med skolförberedande och vi tar på ett lekfullt sätt in bokstäver och siffror som en naturlig del i vardagen. Hos oss står barnens egna ansvar i fokus och vi satsar mycket på att de ska känna sig självständiga. Något som ständigt genomsyrar verksamheten är att ha en trygg barngrupp där alla kan leka med alla, detta gör vi genom sammarbetsövningar och gemensamma lekar. Varje vecka går vi till  SLU´s idrottshall och har idrott. Vi prövar på olika idrotter och lekar, allt för att skapa rörelseglädje hos våra barn!

IMG_1755-1024x768

Engagerad personal! Det känns tryggt att lämna mina barn hos er.

— Johanna Östberg

Personalen uppmuntrar till nyfikenhet! Lärande om t.ex. djur kan ske genom lek.

— Daniel Sköld

En förskola i mindre format ger stor gemenskap. All personal känner alla barn.

— Förälder

Child Academy Sports

Ansök om plats

Med positivitet och trygghet skapar vi förutsättningar för lärande. Idrotter på ett roligt och kravlöst sätt.