Idrott för barn

Vi skapar förutsättningar för mer idrott för livet

Studier ifrån Riksidrottsförbundet visar tydligt att endast 20 min extra rörelse för barn leder till ökad inlärnings- och koncentrationsförmåga.

Föräldrautmaningen

Enligt hjärnforskaren Anders Hansen som är leg läkare utbildad vid Karolinska Institutet och överläkare i psykiatri, så gäller det att hitta rätt balans för barn och deras skärmtid. Här vill vi ifrån Child Academy Sports sida skapa en god folkhälsa där rörelse och spontanaktivitet blir en naturlig del i barnens liv.

Verksamheterna

InformationTrygghet

Vi på Child Academy Sports omger era barn med trygghet, omvårdnad och gemenskap.Kost & Näring

Vi serverar barnen endast naturlig, närproducerad och ekologisk mat för att ge dem energi för hela dagen.Idrott & Hälsa

Vi vill ge allt fler barn chansen till rörelse. Stimulera och utmana barns utveckling och lärande genom lek och rörelse.Naturskönt område

Våra förskoleanläggningar utgörs dels av två toppmoderna och nybyggda hus med en yta på ca 500 kvm.

Child Academy Sports Film

Vi är Child Academy Sports

Vår unika idrottsinriktning har blivit vårt företags och våra verksamheters DNA. Vi har en stor passion kring att skapa skillnad för barnen i en tidig ålder.

Med glädje och inspiration i centrum så
får barnen själva upptäcka vilka positiva effekter idrotten kan bidra med. Gå gärna in och se konceptfilmen för att se vad vårt fokusområde Idrott&Hälsa handlar om.

Uttrycksformer och arbetssätt

Utifrån ett projekterande arbetssätt kommer barnen att få ta del av olika uttrycksformer och arbetssätt. Vi kommer att arbeta med ämnesområden som bygg och konstruktion, naturvetenskap, matematik, skapande, rörelse, musik och språk.

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om olika kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. Det blir en del av vårt värdegrundsarbete där vi arbetar mot en hållbar utveckling, trygghet, engagemang, positivitet, kunskap samt ett livslångt lärande.

Vår pedagogik

Barn skapar mening och sammanhang utifrån sina erfarenheter och det blir vår utgångspunkt och drivkraft i vårt pedagogiska arbete. Målet med projektet är att skapa ett intresse, nyfikenhet, kunskap och nya erfarenheter kring världen och sig själv.

Begrepp: Mångfald, hållbar utveckling, nyfikenhet, erfarenhet, trygghet, engagemang, positivitet, kunskap ger i sin tur livslångt lärande, empati, identitet, självförtroende och självständighet.

Engagerad personal! Det känns tryggt att lämna mina barn hos er.

— Johanna Östberg

Personalen uppmuntrar till nyfikenhet! Lärande om t.ex. djur kan ske genom lek.

— Daniel Sköld

En förskola i mindre format ger stor gemenskap. All personal känner alla barn.

— Förälder

Child Academy Sports

Ansök om plats

Med positivitet och trygghet skapar vi förutsättningar för lärande. Idrotter på ett roligt och kravlöst sätt.