Barnhälsa

Idrott & Hälsa

Målet är att presentera flera former av rörliga aktiviteter till barnen, framför att enbart kunna fastna vid passiviteten kring datorspel och olika skärmar. Vi vill skapa en bra balans mellan rörlighet och vila med avkoppling. Främja för mer spontanidrott och för ett livslångt aktivt liv.

Vad är barnhälsa för oss?

Hälsa för oss är att arbeta med hållbar utveckling. Våra barn är viktiga aktörer med rättigheter att aktivt delta i utvecklingen för en hållbar framtid. Det handlar om att den enskilda individens fysiska och psykiska hälsa och välmående, och att minimera ohälsa, smitta och skador. Vi vill också utveckla jämställda och hållbara relationer och möten.

Vad innebär det?

Vi har en medvetenhet i vad vi stoppar i oss för mat. Vi serverar inte godis. Vi skapar en trygg och säker miljö för alla som vistas i förskola. Vi rör på oss varje dag. Vi skapar en miljö där alla ska trivas och kunna växa som individer. Vi har en tydlig plan för hur vi hanterar smitta och hur våra städrutiner ser ut, allt för att skapa en så bra miljö som möjligt för oss inom Child Academy Sports förskolor.

Engagerad personal! Det känns tryggt att lämna mina barn hos er.

— Johanna Östberg

Personalen uppmuntrar till nyfikenhet! Lärande om t.ex. djur kan ske genom lek.

— Daniel Sköld

En förskola i mindre format ger stor gemenskap. All personal känner alla barn.

— Förälder

Child Academy Sports

Ansök om plats

Med positivitet och trygghet skapar vi förutsättningar för lärande. Idrotter på ett roligt och kravlöst sätt.