Så arbetar vi

Säkerhetsarbete

Vi på Child Academy Sports anser att säkerheten är mycket viktig. Vi utvärderar och uppdaterar ständigt våra säkerhetsrutiner. Här nedan kan ni ta del av de olika områdena där vi tänker på säkerhet.

Vårt säkerhetsarbete

  • Vi har regelbundna brandövningar och har brandskyddsronder
  • Vi har rutiner vid utflykter
  • Vi har rutiner ute på gården
  • Vi har låga bord och stolar för att minska fallskador
  • Vi har regelbundna barnskyddsronder inom – och utomhus
  • Vi har regelbundna hjärt – och lungräddningsutbildningar och brandutbildningar för personalen

Tyst och giftfri miljö

Glädje, rörelse och aktivitet inom förskolan, skolan och hemmet är alla viktiga faktorer för barnens utveckling. Barn skall höras inte leksakerna. Vi har ett nära samarbete med företaget Tyst lekmiljö som ger barnen en lugn lekmiljö. Leksakerna ger arbetsro, koncentration och lugna barn. De är bl a Bloco för inlärning, känselbollar och mjuka djur för de minsta, konstruktion och spel samt tysta byggklossar mm.

Vi köper även deras sortiment av PVC-fria vilmadrasser , ekologiska filtar m.m tillverkas av Nottoonoisy AB i Gunnebo –det bästa för ditt barn.

Hälsa och hållbarhet

Vi arbetar efter en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett globalt arbete, ett arbete som ska genomsyra hela utbildningskedjan, undervisningen ska ske från förskolan upp till universitetsutbildningar/vuxenutbildningar. Det är mycket som ingår i det, t ex en god arbetsmiljö, och att alla ska ha god hälsa och få kunskaper i vad det är. Vi håller nere sockerintaget genom att inte servera produkter med onödigt mycket socker i. Vi serverar inte godis.

För oss är en god arbetsmiljö viktig både för barn och vuxna. Hos oss ska alla trivas och kunna växa. Ditt barn får vara i en generös miljö med engagerade pedagoger. Vi är ute i naturen ofta och flera gånger i veckan startar vi dagen med miniröris eller liknande ute på gården. Att röra på sig är viktigt för hälsan. Personal har utbildning i hjärt-lungräddning, även brandutbildning. Vi vidareutbildar oss kontinuerligt.

Engagerad personal! Det känns tryggt att lämna mina barn hos er.

— Johanna Östberg

Personalen uppmuntrar till nyfikenhet! Lärande om t.ex. djur kan ske genom lek.

— Daniel Sköld

En förskola i mindre format ger stor gemenskap. All personal känner alla barn.

— Förälder

Child Academy Sports

Ansök om plats

Med positivitet och trygghet skapar vi förutsättningar för lärande. Idrotter på ett roligt och kravlöst sätt.