Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Child Academy Sports förskolor har som mål att varje dag jobba med social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att skapa en balans mellan människors behov, samhällets välbefinnande och respekten för varandra och miljön, för en mer hållbar framtid. På vår idrottsförskola främjar vi social hållbarhet genom inkluderande aktiviteter och gemenskap. Vi fokuserar på barnens samarbete, respekt och mångfald. Genom att skapa en trygg miljö där alla känner sig välkomna och respekterade, främjar vi socialt ansvarstagande och en positiv samhällskänsla.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innebär att balansera mänskliga aktiviteter med naturens välmående, bevarande av resurser och minskad miljöpåverkan för att säkerställa en sund planet för framtida generationer. På vår idrottsförskola integrerar vi återvinning, energieffektivitet och utbildning om naturvård i vår undervisning. Vi använder återvunna material, främjar naturutforskning och lär barnen att respektera och vårda miljön genom praktiskt lärande och medvetenhetsskapande.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att balansera ekonomisk tillväxt med ansvar gentemot samhället och framtida generationer, vilket vi strävar efter för att säkerställa en hållbar och långsiktig utveckling. På vår idrottsförskola främjar vi ekonomisk hållbarhet genom att optimera resursanvändningen och skapa långsiktig ekonomisk stabilitet. Vi prioriterar effektivitet i resursanvändningen för att minska kostnader och undvika slöseri. Genom strategisk planering och ansvarsfull budgetering skapar vi en stabil grund för verksamheten.

Engagerad personal! Det känns tryggt att lämna mina barn hos er.

— Johanna Östberg

Personalen uppmuntrar till nyfikenhet! Lärande om t.ex. djur kan ske genom lek.

— Daniel Sköld

En förskola i mindre format ger stor gemenskap. All personal känner alla barn.

— Förälder

Child Academy Sports

Ansök om plats

Med positivitet och trygghet skapar vi förutsättningar för lärande. Idrotter på ett roligt och kravlöst sätt.