Våra grundare

 

VÅRA GRUNDARE

Child Academy AB har länge stått för glädje och engagemang som stödjer barnen till att växa och utvecklas. Vi startade Kidz Education Vreta AB i mitten av 2009. Vår vision baserades på öppenhet för nya idéer, korta beslutsvägar och en enkel och tydlig ordning i verksamheten. Vi är stolta över den trygghet som det ger barnen, föräldrarna och våra medarbetare. Vi började med en idyllisk förskola 2009 ute i naturområdet Vreta. Det goda samarbetet med kommunen sporrade oss till att expandera vår verksamhet. Idag driver vi fler avdelningar med ett större utbud av aktiviteter för varje åldersgrupp. Det gör det möjligt att följa och stödja barnen och deras lekkamrater under en längre utvecklingsperiod.

Vi vill fortsättningsvis erbjuda en unik och spännande verksamhet och ser fram mot en fortsatt utveckling för Child Academy. Läs gärna mer om vår pedagogik under ”våra förskolor”.

 

Maria Holmgren                        Lars Pettersson

 0730-403785                          0709-198107

 

HUR LEDER VI VERKSAMHETEN IDAG

Med hjälp av tydliga mål och starka visioner utvecklar vi vår verksamhet. Vi tar vara på kommunikationens betydelse för utveckling av arbetsgrupper, organisation och verksamhet.

Call Now Button