Kreativitet och lärande

Vår verksamhet präglas av en pedagogik, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi vill stimulera och utmana barns utveckling och lärande genom lek och kreativitet. Barnen ska känna trygghet och tycka att det är roligt att komma till förskolan varje dag. Vi hjälper barnen att lära känna varandra bättre, ofta genom flexibla smågrupper där de blir sedda.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan genom att införa olika ämnen med leken som grund. Exempelvis introducerar vi matematik, rörelse, estetiska ämnen, naturvetenskap, språk, natur och hälsa. Vi arbetar med personligt engagemang för att stärka barnens självkänsla, självförtroende och tillit. Dessutom utvecklar vi barnens sociala och empatiska förmåga.

Call Now Button