Projekt Världen

Syftet med projekt ”världen” är att på ett roligt och lärorikt sätt få utforska och uppleva vår omvärld.

Utifrån ett projekterande arbetssätt kommer barnen att få ta del av olika uttrycksformer och arbetssätt. Vi kommer att arbeta med ämnesområden som bygg och konstruktion, naturvetenskap, matematik, skapande, rörelse, musik och språk.

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om olika kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. Det blir en del av vårt värdegrundsarbete där vi arbetar mot en hållbar utveckling, trygghet, engagemang, positivitet, kunskap samt ett livslångt lärande.

Barn skapar mening och sammanhang utifrån sina erfarenheter och det blir vår utgångspunkt och drivkraft i vårt pedagogiska arbete.
Målet med projektet är att skapa ett intresse, nyfikenhet, kunskap och nya erfarenheter kring världen och sig själv.

Begrepp: Mångfald, hållbar utveckling, nyfikenhet, erfarenhet, trygghet, engagemang, positivitet, kunskap ger i sin tur livslångt lärande, empati, identitet, självförtroende och självständighet.

Call Now Button