Vårt säkerhetsarbete

Vi på Child Academy Sports anser att säkerheten är mycket viktig. Vi utvärderar och uppdaterar ständigt våra säkerhetsrutiner. Här nedan kan ni ta del av de olika områdena där vi tänker på säkerhet.

  • Vi har regelbundna brandövningar och har brandskyddsronder
  • Vi har rutiner vid utflykter
  • Vi har rutiner ute på gården
  • Vi har låga bord och stolar för att minska fallskador
  • Vi har regelbundna barnskyddsronder inom – och utomhus.
  • Vi har regelbundna hjärt – och lungräddningsutbildningar och brandutbildningar för personalen
Call Now Button